תרומה לקהילה מבטאת את התפיסה לפיה הפעילות העסקית אינה מתקיימת בנפרד מהקהילה אלא למענה. בד בבד עם מיצוי השאיפה והמאמץ למקסם את הרווחים, החברה רואה כחלק בלתי נפרד ממכלול עשייתה את התרומה לקהילה כזכות. הנתינה נובעת מכל הלב ומביאה לידי ביטוי את הוקרתה את הקהילה בכלל ואת החיילים הקרביים בפרט. משום כל בחרה חברת ג'וי הפקות לייחד, לייעד ולמקד תרומה לקהילה לחיילים.

החברה הניזונה מהקהילה משיבה לה באירוע התרמה שנתי ל 500 חיילים קרביים בקיבוץ יקום בשיתופם ובנדיבותם של בעלי עסקים. כמו כן החברה מספקת ציוד לאירועים לעמותה פעם בשנה. המשוב החם והמחמיא נותן לחברת ג'וי הפקות לפעול ביתר שאת למימוש ייעודה –  גרימת שמחה לאנשים.

החברה תבחן מפעם לפעם מטרות ויעדים הראויים לתרומה ובכך להפוך את הנתינה מערך וממחויבות למעשה. המשוב החם והמחמיא שהחברה מקבלת מהנתרמים, אשר לא אחת לא מוצאים די מלים להודות לה (לנו…) מעידה וממחישה לנו את חשיבות התרומה ובכך מחדדת את ההכרה על אודות חשיבותה וחיוניותה ומגבירה את הרצון שלנו להמשיך לתרום. הכרת הטוב והוקרת המיטיב (המיטבה- ג'וי הפקות) גורמת לנו סיפוק והנאה רבה מעצם הידיעה כי לתרומה שלנו יש ייעוד והיא נתרמת לאנשים שיודעים להוקירה.

אין צורך להתחייב להמשיך לתרום מאחר שהתרומה היא חלק בלתי נפרד מתודעת השירות שלנו ומשיפורו באופן מתמיד- לשמח אנשים.

ג'וי הפקות - תודה שיצרת קשר